head English

Yılların Deneyimi ile Bilim, Ruhsat, Medikal ve Pazarlamayı Birleştirir...


t-Pharma Hakkında

t-Pharma Dr. Tambay Taşkın tarafından 2009 yılında ilaç endüstrisine danışmanlık hizmetleri vermek amacıyla kurulmuştur. Dr. Taşkın farmakoloji ve toksikoloji uzmanı olup yıllarını Sağlık Bakanlığı, ilaç endüstrisi ve üniversitede geçirmiştir.

Bilim, ruhsat, medikal ve pazarlama vizyonu ile pazar dinamiklerinin entegrasyonu t-Pharma' nın ürettiği değerlerin esasını teşkil ederken bunu fonksiyonlarını icrada temel bir motif olarak görür.

Hammadde için İlaç Ana Dosyalarını (DMF) Türkiye, AB ve FDA yönetmeliklerine göre hazırlar. Farmako-epidemiyoloji, ilaç yaşam-ömrü yönetimi, jenerik AR-GE, klinik öncesi ve klinik çalışmalara ilişkin özetlerin hazırlanması, farmakolojik ve toksikolojik eksper raporları, tıbbi yazılar v.b. verilen hizmetlerin birkaçıdır.

Satış ve pazarlama grubu, şirket çalışanları, sağlık çalışanları ve hatta hastalara yönelik bilgilendirme programları ile lansman öncesi ürün eğitimi konusu hizmetleri arasındadır. Ham bilimsel verilerden, klinik öncesi ve yayınlanmış klinik çalışmalara kadar çeşitli bilgiler kullanarak pazarlama argümanlarının oluşturulmasına yardımcı olmak ve onları bilişsel kaygısı ön planda görsel enstrümanlara dönüştürmek suretiyle ürünün sağlık çalışanlarına en etkin şekilde tanıtılmasına katkı sağlamak yaratıcı hizmetleri arasındadır.

t-Pharma temsilcilik bazında da faaliyet göstermektedir.

TT

Follow tambaytaskin on Twitter